tel.: +421 35 7602806, fax: +421 35 7603120, e-mail: namex@stonline.sk
NAMEX  s.r.o., HURBANOVO, SLOVENSKO
O firme Projekty EU

PROJEKTY EURÓPSKEJ ÚNIE


Názov projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti a trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti NAMEX,s.r.o. pomocou rastu zamestnanosti a inovovaním výroby ekologickou technológiou

PROJEKTY EURÓPSKEJ ÚNIE

Názov projektu:

Rozšírenie a modernizácia výrobných kapacít spoločnosti NAMEX,s.r.o.

Projekty EU_1 Projekty EU_2