tel.: +421 35 7602806, fax: +421 35 7603120, e-mail: namex@stonline.sk
NAMEX  s.r.o., HURBANOVO, SLOVENSKO
O firme Projekty EU

PROJEKTY EURÓPSKEJ ÚNIE

Certifikát

DLHOROČNÉ SMEROVANIE KU KVALITE SPOLOČNOSTI NAMEX s.r.o.  BOLO POTVRDENÉ ZAVEDENÍM A ÚSPEŠNOU

CERTIFIKÁCIOU SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI POTRAVÍN PODĽA MEDZINÁRODNÉHO ŠTANDARDU IFS.


Certifikát je nie len osvedčenie o zvládnutých procesoch, ale aj záväzok, že sa budeme ďalej snažiť

o maximálnu spokojnosť zákazníkov.